Dịch vụ fulfillment

Với định vị là đối tác chiến lược của cộng đồng MMO, chúng tôi không chỉ mang đến dịch vụ đóng gói và gửi hàng đơn thuần, mà còn giải quyết những mối lo ngại về lưu kho, xử lý hàng trả về, dịch vụ thuế và hải quan cho khách hàng.

Với định vị là đối tác chiến lược của cộng đồng MMO, chúng tôi không chỉ mang đến dịch vụ đóng gói và gửi hàng đơn thuần, mà còn giải quyết những mối lo ngại về lưu kho, xử lý hàng trả về, dịch vụ thuế và hải quan cho khách hàng.

Liên hệ báo giá

Dich vụ

Dich vụ

Gửi hàng quốc tế

 • Gửi hàng đến các nước trên toàn thế giới bao gồm Châu Âu, Châu Mỹ La-tinh, Châu Phi, Ả Rập, & Châu Á.
 • Tuỳ chọn giữa các loại dịch vụ gửi hàng bao thuế hoặc không (Delivered duty paid (DDP) & Delivered duty unpaid (DDU))
 • Cung cấp đầy đủ mã truy xuất hàng gửi
 • Dịch vụ gửi hàng nhanh chóng
 • Quản lý đơn hàng trả về
 • Quy trình bồi thường đơn hàng thất lạc dễ dàng trong vòng 60 ngày

E-commerce fulfillment

 • Miễn phí đóng gói hàng hoá theo tiêu chuẩn
 • Miễn phí lưu kho*
 • Gửi hàng quốc tế
 • Quản lý hàng trả về
 • Tuy chỉnh đóng gói hàng hoá theo yêu cầu

*Khi cam kết gửi số lượng đơn hàng tối thiểu mỗi tháng

FBA prep services

 • Dán nhãn (barcodes/ hạn sử dụng)
 • Đóng gói hàng
 • Quản lý chất lượng sản phẩm
 • Chuẩn bị hàng nhập kho Amazon
 • Đóng thùng hàng theo tiêu chuẩn
 • Đảm bảo giấy tờ được gửi kèm đầy đủ
 • Quản lý hàng trả về từ kho Amazon